.....::    fonte.es     2019-01-13
 
A imaxe diaria da NASACréditos: NASA-CXC-F.J. Lu (Chinese Academy of Sciences) et al.

(Pulsar foto para ampliar)Explanation: What star created this huge puffball? What's pictured is the hot expanding nebula of Tycho's supernova remnant, the result of a stellar explosion first recorded over 400 years ago by the famous astronomer Tycho Brahe. The featured image is a composite of three X-ray colors taken by the orbiting Chandra X-ray Observatory. The expanding gas cloud is extremely hot, while slightly different expansion speeds have given the cloud a puffy appearance. Although the star that created SN 1572, is likely completely gone, a star dubbed Tycho G, too dim to be discerned here, is thought to be a companion. Finding progenitor remnants of Tycho's supernova is particularly important because the supernova is of Type Ia, an important rung in the distance ladder that calibrates the scale of the visible universe. The peak brightness of Type Ia supernovas is thought to be well understood, making them quite valuable in exploring the relationship between faintness and farness in the distant universe.

Explicación: que estrela creou este enorme peido de lobo? O que se ve na foto é a nebulosa quente en expansión da supernova Tycho, o resultado dunha explosión estelar rexistrada fai máis de 400 anos polo famoso astrónomo Tycho Brahe. A imaxe destacada está formada por tres imaxes de raios X coloreadas que foron obtidas polo observatorio Chandra. A nube de gas en expansión é extremadamente quente, mentres que as velocidades de expansión lixeiramente diferentes danlle á nube unha aparencia hinchada. Aínda que a estrela que creou SN 1572 está probablemente extinta, unha estrela chamada Tycho G, demasiado débil para ser discernida aquí, pénsase que perdura como compañeira. O descubrimento dos restos remanentes da supernova de Tycho é particularmente importante porque esta supernova é de tipo Ia, un importante elo no escalado de distancias que serve para calibrar a escala do universo visible. O pico de brillo das supernovas tipo Ia pénsase que se comprende ben, o que o fai bastante valioso para explorar a relación entre decaemento e distancia no universo profundo.(Pulsar texto para cambiar de idioma)