.....::    fonte.es     2019-01-15
 

A imaxe diaria da NASA


Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir por e-mail
 
Cr餩tos: Mario Zauner

(Pulsar foto para ampliar)Explanation: Is the heart and soul of our Galaxy located in Cassiopeia? Possibly not, but that is where two bright emission nebulas nicknamed Heart and Soul can be found. The Heart Nebula, officially dubbed IC 1805 and visible in the featured image on the bottom right, has a shape reminiscent of a classical heart symbol. The Soul Nebula is officially designated IC 1871 and is visible on the upper left. Both nebulas shine brightly in the red light of energized hydrogen. Also shown in this three-color montage is light emitted from sulfur, shown in yellow, and oxygen, shown in blue. Several young open clusters of stars are visible near the nebula centers. Light takes about 6,000 years to reach us from these nebulas, which together span roughly 300 light years. Studies of stars and clusters like those found in the Heart and Soul Nebulas have focused on how massive stars form and how they affect their environment.

Explicacin: Estnsituados en Casiopea o corazn e a alma da nosa Galaxia? Posiblemente non, pero aqu onde se poden atopar das brillantes nebulosas de emisin chamadas Corazn e Alma. A nebulosa do Corazn, oficialmente denominada IC 1805, visible na imaxe destacada na parte inferior dereita, ten unha forma que lembra ao clsico smbolo do corazn. A nebulosa da Alma coecida oficialmente como IC 1871 e aparece na esquina superior esquerda. Ambas nebulosas brillan destacadamente na cor vermella do hidrxeno excitado. Nesta fotomontaxe de tres cores tamnse amosan as radiacins lumnicas emitidas polo xofre -de amarelo- e polo osxeno -de azul-. Varios cmulos abertos de estrelas son visibles preto dos centros das nebulosas. A luz lvalle preto de 6.000 anos chegar ata ns dende destas nebulosas, que xuntas ocupan aproximadamente 300 anos luz. Os estudos sobre estrelas e cmulos de estrelas, semellantes aos atopados nas nebulosas do Corazn e da Alma, centrnse en como se formaron as estrelas masivas e como afectan ao seu entorno.(Pulsar texto para cambiar de idioma)