.....::    fonte.es     2019-02-02
 
A imaxe diaria da NASACréditos: CHART32 Team, Johannes Schedler

(Pulsar foto para ampliar)

Explanation:

Spiral galaxy pair NGC 4567 and NGC 4568 share this sharp cosmic vista with lonely elliptical galaxy NGC 4564.
All are members of the large Virgo Galaxy Cluster. With their classic spiral arms, dust lanes, and star clusters, the eye-catching spiral pair is also known as the Butterfly Galaxies or the Siamese Twins.
Very close together, the galaxy twins don't seem to be too distorted by gravitational tides. Their giant molecular clouds are known to be colliding though and are likely fueling the formation of massive star clusters.
The galaxy twins are about 52 million light-years distant, while their bright cores appear separated by about 20,000 light-years. Of course, the spiky foreground stars lie within our own Milky Way.

Explicación:

O par de galaxias espirais NGC 4567 e NGC 4568 comparten esta nítida vista cósmica coa galaxia elíptica solitaria NGC 4564.
Todos son membros do gran clúster de galaxias de Virgo. Cos seus clásicos brazos espirais, carrís de po e cúmulos de estrelas, o atractivo par de espirales tamén se coñece como as galaxias de Bolboreta ou os Mellizos Siameses.
Achegadas moi de preto, as galaxias xemelgas non parecen estar moi distorsionadas polas mareas gravitacionais. Sábese que as súas nubes moleculares xigantes están chocando e probablemente alimenten a formación de cúmulos estelares masivos.
Esta parella de galaxias está a uns 52 millóns de anos-luz de distancia de nós, mentres que os seus núcleos brillantes aparecen separados uns 20.000 anos-luz. Por suposto, as espiñentas estrelas do primeiro plano están dentro da nosa propia Vía Láctea.(Pulsar texto para cambiar de idioma)