.....::    fonte.es     2019-02-20
 
A imaxe diaria da NASACréditos: NASA - ESA - Hubble

(Pulsar foto para ampliar)

Eta Carinae may be about to explode. But no one knows when - it may be next year, it may be one million years from now. Eta Carinae's mass - about 100 times greater than our Sun - makes it an excellent candidate for a full blown supernova.

Historical records do show that about 170 years ago Eta Carinae underwent an unusual outburst that made it one of the brightest stars in the southern sky.

Eta Carinae, in the Keyhole Nebula, is the only star currently thought to emit natural LASER light. This featured image brings out details in the unusual nebula that surrounds this rogue star. Diffraction spikes, caused by the telescope, are visible as bright multi-colored streaks emanating from Eta Carinae's center.

Two distinct lobes of the Homunculus Nebula encompass the hot central region, while some strange radial streaks are visible in red extending toward the image right. The lobes are filled with lanes of gas and dust which absorb the blue and ultraviolet light emitted near the center. The streaks, however, remain unexplained.Eta Carinae pode estar a piques de rebentar. Pero ninguén sabe cando - pode ser o próximo ano ou pode ser dentro dun millón de anos a partir de agora. A masa de Eta Carinae - unhas 100 veces maior que a do noso Sol - convértea nunha excelente candidata a supernova completa.

Os rexistros históricos demostran que fai aproximadamente 170 anos, Eta Carinae sufriu unha explosión inusual que a converteu nunha das estrelas máis brillantes do ceo do sur.

Eta Carinae, na nebulosa da Quilla, pénsase que é a única estrela que actualmente emite luz láser de forma natural. Esta imaxe destacada aporta detalles da inusual nebulosa que rodea esta estrela rebelde. As puntas de difracción, provocadas polo telescopio, son visibles como liñas multicolores brillantes que emanan do centro da Eta Carinae.

Os dous lóbulos distintos da Nebulosa do Homúnculo ocupan a rexión central quente, mentres que algunhas estrañas liñas radiais son visibles en vermello esténdense cara á dereita da imaxe. Os lóbulos están cheos de carrís de gas e po que absorben a luz azul e ultravioleta emitida preto do centro. As estrías, porén, permanecen inexplicables.(Pulsar texto para cambiar de idioma)