.....::    fonte.es     2019-08-08
 
Ouro fino(Pulsa sobre a foto para ampliala)Play audio MP3

    

    


(Pulsa sobre o texto para cambiar de idioma)Scientists at the University of Leeds have created a new form of gold which is just two atoms thick -- the thinnest unsupported gold ever created.

The researchers measured the thickness of the gold to be 0.47 nanometres -- that is one million times thinner than a human finger nail. The material is regarded as 2D because it comprises just two layers of atoms sitting on top of one another. All atoms are surface atoms -- there are no 'bulk' atoms hidden beneath the surface.

The material could have wide-scale applications in the medical device and electronics industries -- and also as a catalyst to speed up chemical reactions in a range of industrial processes.

Laboratory tests show that the ultra-thin gold is 10 times more efficient as a catalytic substrate than the currently used gold nanoparticles, which are 3D materials with the majority of atoms residing in the bulk rather than at the surface.

Scientists believe the new material could also form the basis of artificial enzymes that could be applied in rapid, point-of-care medical diagnostic tests and in water purification systems.

The announcement that the ultra-thin metal had been successfully synthesised was made in the journal Advanced Science.Científicos da Universidade de Leeds crearon unha nova forma de ouro que ten só dous átomos de grosor: o ouro máis fino que xamais se creou.

Os investigadores foron medindo o grosor do ouro ata ser de 0,47 nanómetros, un millón de veces máis fino que unha uña humana. O material considérase como 2D porque comprende só dúas capas de átomos sentados uns enriba dos outros. Todos os átomos forman superficie; non hai átomos 'a granel' ocultos baixo a superficie.

O material podería ter aplicacións a gran escala na industria de dispositivos médicos e electrónicos, e tamén como catalizador para acelerar as reaccións químicas nunha serie de procesos industriais.

As probas de laboratorio demostran que o ouro ultrafino é 10 veces máis eficiente como substrato catalítico que as nanopartículas de ouro utilizadas actualmente, que son materiais 3D coa maioría dos átomos residentes no groso e non na superficie.

Os científicos cren que o novo material tamén pode constituír a base de enzimas artificiais que se poderían aplicar en probas de diagnóstico médicas rápidas e puntuais e en sistemas de purificación de auga.

O anuncio de que o metal ultrafino fora sintetizado con éxito publicouse na revista Advanced Science.