.....::    fonte.es     2020-01-11
 
O cúmulo estelar NGC-602Créditos: Telescopio Hubble: NASA/STScI

(Pulsar foto para ampliar / Press photo to expand)
(Pulsar sobre texto para cambiar de idioma)
(Press on text to change language)
Near the outskirts of the Small Magellanic Cloud, a satellite galaxy some 200 thousand light-years distant, lies 5 million year young star cluster NGC 602, surrounded by primordial gas and dust.

Fantastic ridges and swept back shapes strongly suggest that energetic radiation and shock waves from NGC 602's massive young stars have eroded the dusty material and triggered a progression of star formation moving away from the cluster's center.

At the estimated distance of the Small Magellanic Cloud, this Picture spans about 200 light-years. But a tantalizing assortment of background galaxies are also visible in this sharp multi-colored view.

The background galaxies are hundreds of millions of light-years or more beyond NGC 602.


Preto das aforas da Pequena Nube de Magallanes, unha galaxia satélite da nosa a uns 200.000 anos luz de distancia, atópase o xoven cúmulo estelar de 5 millóns de anos de antigüidade NGC 602, rodeado de gas e po primordiais.

Unhas fantásticas cristas e formas barridas suxiren que as radiacións enerxéticas e as ondas de choque das enormes estrelas novas de NGC 602 erosionaron o material poeirento e provocaron unha formación de estrelas progresiva que se afasta do centro do cúmulo.

Á distancia estimada á que está a Pequena Nube de Magallanes, esta imaxe abrangue uns 200 anos luz. Nela tamén son visibles en múltiples cores as galaxias de fondo.

As galaxias de fondo están a centos de millóns de anos luz máis lonxe que NGC 602.